Se vår nya karta över Covid-19 fall i Västerbotten

Klicka på bilden

Temporal karta: Covid fall in Västerbotten

Kartan är sammanställd av data från Folkshälsomyndigheten,

Klicka på klockan för tidsanimation (toppen, till vänster)

Klicka toppen till höger för kartförklaringen

Kartan som visar hur antalet Covid fall har förändrats under 2020/2021

Tidsanimation visar de senaste 3-4 månader.

Jag försoker uppdatera kartan varje vecka eller atminstone varje andra vecka.