Ekosystemtjänsterkarta

Kartan visa ett projekts fördelningen av stödtjänster (”supporting services”): det är ekosystemtjänster som är nödvändig för alla andra ekosystemtjänster. Några exempel är produktion av biomassa, produktion av atmosfäriskt syre, jordbildning, näringscykling, vattencykling och tillhandahållande av livsmiljöer.

När man arbetar med miljökonsekvensbedömningar är ekosystemtjänster en många parametrar som är undersöktes.