En anpassad projektion i Arcgis Desktop för att omvandla mellan RT90 och ett lokalt gruvnät

Artikeln handlar om hur man optimeras parametrarna för en anpassad projektion som man användas för att omvandla data mellan ett lokalt gruvreferenssystem och RT90 referenssystemet.

Processen innebär att parametrarna ändras iterativt för att minimera felet.

Artikeln är på min Linkedin sidan