Snabb Vägbedömning

Karten visar resultatet av en snabb vägbedömning.   Vägbedömningen innehåller video och g-kraftmätningar.

Låga g-krafter pekar på bra vägar (inga eller lilla skador) och höga g-krafter pekar på dåliga vägar (allvarliga skador).

Vad är målet? 

Målet är att visa hur man använder ganska enkel utrustning och få ett acceptabelt resultat genom att koppla ihop olika teknologier (GPS, kamera, g-kraftsensor).

Bilden visar hur kartan fungerar.

https://arcg.is/1OqSy5