Exempel av en Vegetationskarta

Kartan visa vegetation täckning åt ett projekt i Congo.

Kartan skapades av att använda fältprover och ”Fuzzy-logic” modellering i GIS för att bestämma vegetationen på platser som man kunde inte ta prover.

Modelleringen basera på att man använda miljöparametrar, till exempel höjd över havet, slutning, avstånd från vatten o.s.m. för att beräkna sannolikheten för förekomst av de olika vegetationsgrupperna.

Kartan visar också platser med kameror som tar foton av vilda djur för att dokumentera vilka vilda djur som förekommer.