Från papperskarta till mobil

Den gammal papperskartan omvandlas till karta för en mobiltelefon.  Data som användas är OSM (open street map, https://www.openstreetmap.org).

Hur man använda:

Ladda ner CarryMap-appen (Google play, Apple App Store)

Skanna QR-koden med din mobil

eller

Klicka på länken: https://www.dropbox.com/s/rsbga77gxotcflo/Mala_Hrundan.cmf2?dl=0

Slå på mobilens GPS

Ladda karta (Mala_Hrundan.cmf2) i CarryMap

Tryck på den svarta triangeln för att centrera kartan

Följ den röda linjen

Appen behöver inte ha nätverket för att fungera. (Mobilen måste ha en GPS)